Asia

Lunes 23 de Junio: Kiyomizudera - Sannenzaka - Ninnenzaka - Sanjusangendo - Heian Jingu - Higashi Honganji - Gion y Pontocho